[112] Το σπαθί της Βεργίνας, δώρο των Κιτιέων στο Μέγα Αλέξανδρο

Σύμφωνα με τον Πλούταρχο, ο βασιλιάς του Κιτίου Πουμιάθων [360-312 π.Χ.], δώρησε το 333 π. Χ. στον Μέγα Αλέξανδρο, χρυσοποίκιλτο σπαθί, το οποίο έφερε πάντα μαζί του στις μάχες ο Μακεδόνας βασιλιάς.